Hakkımızda

Hakkında / About Us

SODEM

  Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) 2011’de 12 sosyal demokrat İstanbul belediyesinin girişimi ile kurulmuş 2 sene içerisinde 136 üzerinde üye ile yaklaşık 16 milyon kişilik temsil kapasitesine ulaşmıştır.

SODEM’in kuruluş amacı üyesi olan Belediyelerin kendi aralarında ve AB’li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturmasıdır. Böylelikle Belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmaları ve Türkiye’nin AB’ye katılımına katkı yapılması hedeflenmektedir.
SODEM’in çalışmaları 4 başlık altında değerlendirilebilir:
1. Üyeleri arasında ve diğer paydaşlar ile iletişim kanalı kurarak ortak bir işbirliği platformu oluşturmak:İhtiyaç duyulan kurumlar ile uluslararası ve ulusal siyasi, sosyal, kültürel diyalogun geliştirilmesi ve yürütülmesi; işbirliği ağları ve stratejik ortaklıklar kurulması ve yürütülmesi; müşterek icraatlar gerçekleştirmesi, AB’li ve ulusal ortaklar ile kaynakların beraber mobilize edilmesi
2. Üye belediyelerinin hedeflerini desteklemek ve savunmak: Üye belediyelerimizin görüş, öncelik ve tercihlerinin Türkiye ve uluslararası platformlarda temsil edilmesi, tanıtılması ve iletişim çalışmalarının yapılması
3. Üye belediyelere performanslarını artıracak hizmetler sunmak: Verimliliği arttırmak ve kapasite geliştirmek amacıyla bilgi ve tecrübe transferlerinin gerçekleştirilmesi,en iyi uygulamaların karşılaştırılması, AB işbirliği yapısının sunduğu çözüm ve ürünlere dahil olunması, bunların yerelleştirilmesi.
4. Uluslararası ve Avrupa seviyesinde temsil: Üye belediyeler ile AB’li ve yabancı muhatapları arasında siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturulması. AB seviyesinde izleme, değerlendirme, bilgilendirme, temsil, tanıtım ve iletişim çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Social Democratic Municipalities Association (SODEM) established in 2011 by twelve social democratic municipalities in İstanbul and in two years the member numbers have reached 136 corresponds to represent a total of sixteen million people.

The founding aim of SODEM is to establish economical, social and cultural connections between the members of the association and their EU addressee in order the municipalities to raise their service quality and contribute to Turkey’s accession to EU.
SODEM’s projects could be evaluated in four groups:
1- To establish connections between the members and the addressees to found a collaboration platform: To start and maintain dialogue with the needed institutions on local or international politics, social or cultural life, to build and maintain network connections of collaboration and strategic alliances, to join forces, to allocate joint resources with EU and national partners.
2- To support member municipalities in reaching and standing for their goals. To declare and represent the ideas, priorities and preferences of the member municipalities inside Turkey, also on international platforms.
3- To provide performance enhancing services to member municipalities: To exchange of knowledge and experience to increase productivity and to progress in capacity, to compare best practices, to experience solutions and practices of EUcollaboration and to localize such practices.
4- International and European Representation: To start dialogue between the member municipalities and theEuropean and non-Eurupean addressees on political, social or cultural issues. To facilitate monitoring, assessment, information, representation, PR and liaision services.