Anasayfa

Çalışmalarımız

Uluslararası ve Avrupa Düzeyinde Temsil

Uluslararası ve Avrupa Düzeyinde Temsil

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Encümen Üyeliğinin CHP’ye kazandırılması
Üye Belediyelerin Proje ve Hedeflerini Desteklemek

Üye Belediyelerin Proje ve Hedeflerini Desteklemek

Avrupa Birliği ve uluslararası kurumların program ve fonlarından Belediyelerimizin faydalanması için çalışmalar yapmak
İş Birliği ve İletişim Platformu Oluşturmak

İş Birliği ve İletişim Platformu Oluşturmak

Avrupa Kentleri ile Kardeş Şehir İlişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak
Kurumsal Kapasite Gelişimi

Kurumsal Kapasite Gelişimi

Kurumsal kapasite gelişimi çalışmaları kapsamında küresel sorunları deneyim paylaşımı ile çözmek adına düzenli toplantılar yapılması.