Anasayfa

Kurumsal Kapasite Gelişimi

Kurumsal Kapasite Gelişimi

  • Üye Belediyelerin ilgili kurumlarından ve Brüksel’den temsilcilerin katılımı ile; İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve yerel yönetimler, dirençli kentler, döngüsel ekonomi, istihdam ve toplumların refahı temalı Kaybedeni Olmayan Kentler etkinliğinin düzenlenmesi
  • Küresel sorunları deneyim paylaşımı ile çözmek adına düzenli toplantılar yapılması
  • Akademi SODEM adı altında üye belediyelere hizmet veren genç çalışanlar ile Belediye Başkanlarının bir araya gelmesi