Anasayfa

TEMİZ AKDENİZ İÇİN EKOSİSTEM TABANLI İZLEME VE YÖNETİM PLANI

Temiz Akdeniz İçin Ekosistem Tabanlı İzleme ve Yönetim Planı, Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirildi.

Projenin hedefi, deniz kirliliğinin nedenlerini tespit etmek ve çözmek amacıyla ortak çalışmalar yapmaktır. Proje kapsamında 2022 yılında Mersin’de deniz örnekleme ve karasal girdi çalışmaları yapılmıştır.