Anasayfa

Üye Belediyelerin Proje ve Hedeflerini Desteklemek

Üye belediyelerin proje ve hedeflerini desteklemek

  • Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının belediyelerimizin kapsamına alınması
  • Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma Fonu, EFSD+ yararlanıcıları arasında Türkiye’nin yer alması
  • Üye Belediyeler arasında dayanışma ağı kurma