Anasayfa

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ VE YAĞMUR SUYU HASADI PROJESİ

Kadıköy Belediyesi’nin çeşitli hizmet birimlerinde enerjiye ve su verimliliğine yönelik çalışmalar kapsamında hazırlandı.

Su kaynaklarını korumak ve suyu verimli kullanabilmek için kurulan yağmur suyu toplama, depolama ve sulama sistemi sayesinde yüzeysel akışla kaybedilen yağmur suyu, binadaki yağmur oluklarının bağlandığı su deposunda toplanıp hasat ediliyor.

Toplanan yağmur suyu, damla sulama sisteminde, sifonlarda, bahçe sulamada, araç yıkamada ve temizlik işlerinde kullanılıyor.

“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı” kapsamında Kadıköy’de 2025 yılına kadar sera gazı salımının azaltılması için çalışmalar yapılıyor.

Yenilenebilir enerjiye ilişkin hedeflere ulaşılması amacıyla hizmet birimlerinde güneş enerjisi santrali kurulumuna yönelik fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi ve ilk uygulama yapıldı.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne, enerji tüketiminin kış aylarında yaklaşık %30’luk, yaz aylarında yaklaşık %60’lık, yıllık tüketimin de %43’lük kısmının karşılandığı güneş enerjisi santrali kuruldu.