Anasayfa

SIFIR KARBON NOKTASI PROJESİ

Sıfır Karbon Noktası Projesi, (AB Sivil Toplum Diyaloğu CSD-V) hibesiyle, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, RENAC energy & climate gGmbH ortaklığında ve Karşıyaka Belediyesi iştirakçiliğinde hayata geçirildi.

Projenin hedefleri, yerel, bölgesel, ulusal/uluslararası düzeyde bilgi alışverişini sağlamak, işbirliğini artırmak için “Sıfır Karbon Noktası” oluşturmak, Türkiye’deki ve Almanya’daki sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere belediyeler, özel sektör, eğitim kurumları ve diğer paydaşlar arasında güçlü ve sürdürülebilir diyalog kurmak, sera gazı emisyonlarını azaltacak faaliyetleri izlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarını gündelik hayata entegre etmek, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak uygulamaları yaygınlaştırmaktır.