Anasayfa

Yenilik ve Sosyal Girişimcilik

GENÇ YETENEK GELİŞİM PROGRAMI

GENÇ YETENEK GELİŞİM PROGRAMI

Genç Yetenek Gelişim Programı, 30 yaş altı gençlerin mesleki/kişisel bilgi ve becerilerini artırmayı, onları iş hayatına hazırlamayı hedefliyor.
FİKRİMİZ

FİKRİMİZ

İzmir ekonomisini yenilikçi ve girişimci ekosisteme kavuşturmak, kenti geliştirmek, yurttaşlara tam zamanlı, üretken ve yenilikçi bir iş ortamı sağlamak ve yoksulluğu azaltmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.
SANAT MESLEK EĞİTİM KURSLARI (ESMEK)

SANAT MESLEK EĞİTİM KURSLARI (ESMEK)

Yurttaşların meslek sahibi olmasını sağlamak, kişisel gelişime katkıda bulunmak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, örgün eğitimi tamamlayıcı nitelikteki yaygın eğitim merkezleridir.
KADIN GİRİŞİMCİLER MERKEZİ (İZGİM)

KADIN GİRİŞİMCİLER MERKEZİ (İZGİM)

İzmitli kadınların yerel karar alma mekanizmalarında eşit temsil edilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşması, çalışma hayatında eşit fırsatlardan yararlanması, şiddete maruz kalmaması, kadın dostu kent anlayışının benimsenmesi amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hizmete sunuldu.
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZİ (SEYTİM)

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZİ (SEYTİM)

Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), Teknoloji ve girişimcilik alanında gençleri geliştirmek hedefiyle Seyhan Belediyesi tarafından kuruldu.
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Bursa’da sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, bölgenin kapasitesini artırmak ve BM’nin 17 sürdürülebilir kalkınma amacını destekleyecek sosyal girişimlerin yerelde artması ve bu alanda çatı bir kuruluş olma hedefiyle BEBKA Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Nilüfer Belediyesi tarafından kuruldu.
UYGULAMALI ÇÖZÜM VE İNOVASYON MERKEZİ

UYGULAMALI ÇÖZÜM VE İNOVASYON MERKEZİ

Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi, yeşil iş fırsatlarını ve ekonomik büyümeyi desteklemek için Avcılar Belediyesi tarafından kuruldu.
KÜRESELİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER PROJESİ

KÜRESELİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER PROJESİ

Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi, İşletmelerin daha sürdürülebilir olması amacıyla Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.
GENÇLİK İNOVASYON MERKEZİ

GENÇLİK İNOVASYON MERKEZİ

Gençlere tarımda ve girişimci iş fikirlerinde fırsatlar sunmayı, bu fırsatları geliştirmeyi ve sürdürmeyi imkânı tanıyan merkez, yerel kalkınmayı güçlendirecek inovasyon ekosistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı da amaçlıyor.
KOLEKTİF GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

KOLEKTİF GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Kolektif Girişimcilik Merkezi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle Karşıyaka Belediyesi tarafından kuruldu.
BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİ

BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER) bünyesinde “Özel İstihdam Bürosu” statüsünde faaliyette bulunmak üzere 2020 yılında kuruldu.