Anasayfa

KOLEKTİF GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Kolektif Girişimcilik Merkezi,

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle Karşıyaka Belediyesi tarafından kuruldu.

Merkezin amacı, Karşıyaka’nın yerelde sürdürülebilir kalkınmasına sosyal, kültürel, ekonomik düzeyde katma değer sağlamak, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine öncülük etmek, girişimcilik kapasitesini geliştirecek eğitimler, etkinlikler, atölyeler, mentorluk faaliyetleri düzenlemek, girişimcilere yönelik kuluçka ve hızlandırma hizmetlerini katılımcı/kapsayıcı bir yöntemle sunmaktır.