Anasayfa

KÜRESELİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER PROJESİ

Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi,

İşletmelerin daha sürdürülebilir olması amacıyla Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Projenin turizm sektörü ve oteller etabı tamamlandı. Projeye dahil olan otellerin politikalarını ve yönetim planlarını iş stratejilerine, işletme süreçlerine ve kalite standartlarına entegre etmesi bekleniyor.

Otellerin çevre yönetimi, satın alma, pazarlama ve yönetim, kurumsal kapasite, sosyal sorumluluk olmak üzere dört başlıkta geliştirilen kriterlere uyum sağlaması hedefleniyor.

İşletme faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütmek isteyen oteller, projenin sertifikasını almak için çalışmalar yaptı, değerleme kurulu tarafından denetlendi.

Denetimler sonucunda iki otel gümüş, yedi otel altın, iki otel platin sertifika almaya hak kazandı