Anasayfa

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Sosyal Girişimcilik Merkezi,

Bursa’da sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, bölgenin kapasitesini artırmak ve BM’nin 17 sürdürülebilir kalkınma amacını destekleyecek sosyal girişimlerin yerelde artması ve bu alanda çatı bir kuruluş olma hedefiyle BEBKA Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Nilüfer Belediyesi tarafından kuruldu.

Merkezin faaliyetleriyle Nilüfer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı sosyal girişimcilikle pekiştirildi, sosyal sorunlara daha etkin çözümler üreten bir işleyiş mekanizması oluşturuldu, yerel yönetimler için örnek bir model geliştirildi.

Merkezdeki mentorluk, eğitim, ofis, prototipleme ve işbirliği geliştirme gibi desteklerle hızlı büyüme potansiyeline sahip olan sosyal girişimci adaylarının sürdürülebilir sosyal iş modellerini hayata geçirmesi sağlandı.

Merkezde, açık sahne etkinlikleri, seminerler, deneyim paylaşım toplantıları, eğitimler ve yarışmalar düzenleniyor, sosyal girişimciliğin kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Bursa’daki sosyal girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak, sosyal girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına fırsatlar sunmak üzere “Sosyal Girişimcilik Yarışması” düzenleniyor. Yarışmayı kazanan sosyal girişimler, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’ndeki paylaşımlı ofisi bir yıl süreyle ücretsiz kullanma ve mentorluk alma hakkı kazanıyor. Merkezin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmaların maliyeti 509.252,27 TL’dir.