Anasayfa

PORSUK-1 & PORSUK-2 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARI & KENTSEL TASARIM REHBERİ

Porsuk-1 & Porsuk-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları & Kentsel Tasarım Rehberi, Porsuk-1 ve Porsuk-2 kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında yer alan parsellerin uygulama geçmişinin belgelendirilmesine ilişkin çalışmalar Lisanslı Harita ve Kadastro Bürosu’na hazırlatıldı.

Alanlara ilişkin imar planları ve kentsel tasarım projeleri ve uygulamalarda dikkat edilecek hususları içeren “Kentsel Tasarım Rehberi”, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı.

Projeler, adil, uygulanabilir ve çağdaş kentsel dönüşüm hedefiyle planlandı.