Anasayfa

HATAY PLANLAMA MERKEZİ

Hatay Planlama Merkezi, Hatay’ın veriye dayalı, bilimsel, akılcı, şeffaf ve vizyoner bir biçimde planlamasını sağlamak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin merkezde olduğu bir yapılanmayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı’nın desteğiyle kurulan, her türlü katılıma ve işbirliğine açık bir araştırma ve planlama merkezidir.

Merkez, planlamaya yönelik analiz çalışmalarını, araştırma raporlarıyla, tematik raporlarla, rehberlerle desteklemek, katılım etkinliklerine ilişkin söylemsel verileri bilimsel verilerle birleştirerek mevcut durumu gerçekçi bir şekilde ortaya koymak, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri stratejik olarak ortaya koyarak Hatay’ın geleceğine yönelik bir yol haritası çizmek hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.