Anasayfa

KAMUSAL TASARIM OFİSİ

Kamusal Tasarım Ofisi, kamusal alanlarda nitelikli, katılımcı ve çağdaş tasarım uygulamalarının geliştirilmesi sürecini yürütüyor.

Mekânsal proje üretme süreçlerinin sürdürülebilir, paylaşımcı ve şeffaf olmasını savunuyor ve gerekli süreçleri tasarlıyor.

Projelerin gerekliliklerine göre farklı aşamalarda, farklı katılımcı yöntemlerle kullanıcıyı ve ilgili paydaşları sürece dahil ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kamusal Tasarım Ofisi, yerel ihtiyaçları kamusal bir anlayışla yeniden değerlendiriyor.

Birimler arasında koordineli ve planlı çözümler üretiyor, raporluyor. Kamusal alan ve işlevler hakkında karar verme sürecinde veriye dayalı destek sağlıyor.