Anasayfa

YAŞAYAN PARKLAR PROJESİ

Yaşayan Parklar Projesi, kent çeperindeki kırsal/doğal alanları korumak ve tanıtmak hedefiyle İzMiras rotalarıyla kent merkezine bağlanan büyük ölçekli yeşil alanları kapsıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı proje, yurttaşların ve turistlerin rekreasyon ihtiyacını karşılamayı, tarımsal üretim yöntemlerini desteklemeyi, yerel ürünlerin markalaştırılmasını, doğal flora ve faunanın tanıtılmasını ve korunmasını hedefliyor.