Anasayfa

NİLÜFER GIDA LIVING LAB.

Nilüfer Gıda Living Lab.,

Nilüfer ekosisteminde gıda sistemlerinin dönüşümünü ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Nilüfer Gıda Living Lab. projesinin amacı, yerel üreticileri desteklemek, kaynakları etkin kullanmak, yurttaş odaklı, çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir kentsel gıda sisteminin planlanmasını ve yurttaşların “GIDA 2030” politikası öncelikleri doğrultusunda sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaktır.

Nilüfer Belediyesi, proje kapsamında sağlıklı gıda ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla tüketicilere, dağıtıma, yönetişime, üretime ve gıda israfını önlemeye yönelik teknoloji odaklı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyor.

Çatı tarımı uygulamaları, yerli üreticileri desteklemek için satış noktalarının kurulması, Nilüfer’de gıda meclisi, gıda politikası oluşturulması, belediye bünyesinde “Gıda Komisyonu” oluşturulması, üreticilerin ürünlerinin gıda sistemine entegre edilmesi ve dağıtım unsurlarının güçlendirilmesini sağlayacak “Gıda Merkezi” kurulması, kompost tesislerinin hayata geçirilmesi, festival ve etkinliklerde yerel üreticilerin desteklenmesi, restoranlarda gıda israfının önlenmesi, mahallelerde mini bostanların kurulması gibi 48 ana faaliyet alanı ve 192 alt faaliyet belirledi.

Projenin bütçesi Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Proje, Avrupa Birliği Horizon 2020 Gıda ve Doğal Kaynaklar Programı kapsamında “FUSILLI-Fostering the Urban food System Transformation Through Innovative Living Labs Implementation” projesi altında 378.437,50 avro hibe almaya hak kazandı. FUSILLI projesi, 13 ülkeden 34 ortağın uzmanlığını bir araya getiriyor.