Bu kategori başlığı altında yer verilen projeler, kente dair karar alma süreçlerinde kapsayıcı, katılımcı ve herkes için adil bir yönetim iradesi geliştirilmesine yönelik politika uygulamalarını ve projeleri içermektedir. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri çerçevesinde evrensel olarak ele alınan eylem çağrılarından konuya ilişkin örnekler aşağıda sunulmaktadır:

-Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması

-Karar süreçlerinin açık ve şeffaf yürütülmesi

-Küresel yönetişim kurumlarına katılımlarının sağlanması ve güçlendirilmesi

-Mevzuata uygun olarak bilgiye kamu erişiminin sağlanması

-Stratejik yönetim bağlamında yenilikçi uygulamalar

-Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler

Tüm bu çalışmalarda, özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilmesi ve ayrıca genç nüfusun süreçte aktif rol üstlenmesi konusu hassasiyet arz etmektedir.

PROJELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR KRİZ BELEDİYECİLİĞİNE GEÇTİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR KRİZ BELEDİYECİLİĞİNE GEÇTİ

5/1/2020
DEMOKRATİK VE ADİL YÖNETİŞİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliğini uygulamaya başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de örneği olmayan bir uygulamaya im ..

DEVAMI
İZMİR'DE SALGINLA MÜCADELEDE ORTAK AKIL

İZMİR'DE SALGINLA MÜCADELEDE ORTAK AKIL

5/1/2020
DEMOKRATİK VE ADİL YÖNETİŞİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu haftaki koordinasyon toplantısına sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendika sözcüleri de katıldı. Tunç Soyer “Bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu kamunun, sivil toplum kuruluşları, ..

DEVAMI
BOZKURT BELEDİYESİ EL DEZENFEKTANI ÜNİTELERİNİ YERLEŞTİRDİ

BOZKURT BELEDİYESİ EL DEZENFEKTANI ÜNİTELERİNİ YERLEŞTİRDİ

5/5/2020
DEMOKRATİK VE ADİL YÖNETİŞİM

Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında belediye olarak ilçenin nüfus yoğun bölgelerine el dezenfentak üniteleri yerleştirdiğini belirtti. Halk sağlığını öncellediklerini ve vatadanlaş ..

DEVAMI
Bizİzmir Platformu

Bizİzmir Platformu

5/6/2020
DEMOKRATİK VE ADİL YÖNETİŞİM

Bizİzmir Web Sitesi (bizizmir.com), Stratejik Planımızda yer alanİzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmi ..

DEVAMI