Bu kategori başlığı altında yer verilen projeler, kent ekonomilerini güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımcılarla kurulan ilişkiler, istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar, yenilikçi ve yaratıcı emeğe dayanan sektörler odağında geliştirilen projeler ile desteklenen girişimleri içermektedir. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri çerçevesinde evrensel olarak ele alınan eylem çağrılarından konuya ilişkin örnekler aşağıda sunulmaktadır:

-Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanan ekonomik kalkınma program ve projeleri

-Teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin arttırılması

-Çalışanların haklarının korunması ve bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

-Yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması

-Küçük ölçekli işletmelerin uygun koşullu finansal hizmetlere erişimlerinin ve pazar olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar

-Kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik projeler

-Genç girişimcilerin desteklenmesi

Tüm bu çalışmalarda, özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilmesi ve ayrıca genç nüfusun süreçte aktif rol üstlenmesi konusu hassasiyet arz etmektedir.

PROJELER

KARAKILÇIK BUĞDAYI İZMİR'İN OVALARINA GERİ DÖNÜYOR

KARAKILÇIK BUĞDAYI İZMİR'İN OVALARINA GERİ DÖNÜYOR

5/1/2020
EKONOMİK KALKINMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini İzmir’de yeniden hayata geçirdi. Menemen’de 500 dönümlük arazide ekim başladı. Buğday üreticilerine destek sağlayacak projede tarlaya ilk tohumları İzmir Bü ..

DEVAMI
İZMİR HALKIN BAKKALI'NDA 2.ŞUBEYİ AÇTI

İZMİR HALKIN BAKKALI'NDA 2.ŞUBEYİ AÇTI

5/6/2020
EKONOMİK KALKINMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ..

DEVAMI
KARTAL'DA KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI

KARTAL'DA KADIN ÜRÜNLERİ PAZARI

6/5/2020
EKONOMİK KALKINMA

Kartal Belediyesi'nin Kartal Kadın Kooperatifi işbirliği ile hayata geçiridiği proje ile, kadınları sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirmek, ilçemizde çalışan kadın sayısını artırarak kadınların iş hayatında söz sahibi ol ..

DEVAMI