Bu kategori başlığı altında yer verilen projeler, kırsal altyapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir gıda güvenliği, nitelikli tarımsal üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik projeler, çiftçi nüfusun yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek çalışmalar ile tarım politikalarına dair gelişmeleri içermektedir. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri çerçevesinde evrensel olarak ele alınan eylem çağrılarından konuya ilişkin örnekler aşağıda sunulmaktadır:

-Çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük çaplı gıda üreticilerinin toprağa, bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişiminin sağlanması

-Gıda kayıplarının ve israfın önlenmesi ve azaltılması ve gıda atıklarının yeniden kullanılması amacıyla, gıda üretimi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını yeterli ve uygun fiyatlı bir şekilde tüketicilere ulaştırılmasını kolaylaştırılması

-Tohumların, kültür bitkilerinin, çiftlik hayvanlarının ve evcilleştirilmiş hayvanların ve onların vahşi türlerinin tohum ve bitki bankaları aracılığıyla genetik çeşitliliğinin sürdürülmesi

-Uluslararası işbirliği aracılığıyla, kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştirme ve bitki ve hayvan gen bankaları alanlarına yatırımın artırılması

-Kooperatifçiliğin desteklenmesi

-Coğrafi işaret çalışmaları

-Tohum takasları

-Üretici pazarlarının yaygınlaştırılması

-Doğru tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları

Tüm bu çalışmalarda, özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilmesi ve ayrıca genç nüfusun süreçte aktif rol üstlenmesi konusu hassasiyet arz etmektedir.

PROJELER

KARAKILÇIK BUĞDAYI İZMİR'İN OVALARINA GERİ DÖNÜYOR

KARAKILÇIK BUĞDAYI İZMİR'İN OVALARINA GERİ DÖNÜYOR

5/1/2020
TARIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini İzmir’de yeniden hayata geçirdi. Menemen’de 500 dönümlük arazide ekim başladı. Buğday üreticilerine destek sağlayacak projede tarlaya ilk tohumları İzmir Bü ..

DEVAMI
BAŞKAN SOYER KADİFEKALE'DE “ÜRETİCİ PAZARI” AÇTI

BAŞKAN SOYER KADİFEKALE'DE “ÜRETİCİ PAZARI” AÇTI

5/1/2020
TARIM

Tunç Soyer Kadifekale'de üretici pazarının açılışını yaptı, Kooperatiflerle tüketiciyi buluşturmanın ilk adımını attı. Pazara sayıları 90'ı bulan kadın üreticiler ve renkli kıyafetleriyle açılışı adeta bir festivale dönüştüren ..

DEVAMI
İZMİR HALKIN BAKKALI'NDA 2.ŞUBEYİ AÇTI

İZMİR HALKIN BAKKALI'NDA 2.ŞUBEYİ AÇTI

5/6/2020
TARIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi ..

DEVAMI