KRİZ YÖNETİMİ
Koronavirüs Yerel Müdahale Girişimi

“Koronavirüs yeni bir olgu ama kriz yönetimi değil.”

—Juliette Kayyem, Harvard Üniversitesi Kennedy Fakültesi’nde uluslararası güvenlik alanında kıdemli öğretim görevlisi

Birinci oturumda, Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olan Josh Sharfstein, önemli halk sağlığı bilgileri verdi. Harvard Üniversitesi Kennedy Fakültesi’nde Kamu Yönetimi Profesörü olan Dutch Leonard ve aynı fakültede uluslararası güvenlik alanında kıdemli öğretim görevlisi Juliette Kayyem, kriz durumunda liderlik etmek ve kriz yönetimi hakkında eğitim verdi.


Koronavirüs Yerel Müdahale Girişimi

İkinci oturumda, Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olan Josh Sharfstein, önemli halk sağlığı bilgileri verdi. Harvard Üniversitesi Kennedy Fakültesi’nde Kamu Yönetimi Profesörü olan Dutch Leonard, aynı fakültede uluslararası güvenlik alanında kıdemli öğretim görevlisi Juliette Kayyem ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) eski müdürü Tom Frieden, durumsal bilgilendirme ve kriz iletişimi konularını işlediler.


Koronavirüs Yerel Müdahale Girişimi

Üçüncü oturumda, Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olan Josh Sharfstein, önemli halk sağlığı bilgileri verdi. Harvard Üniversitesi Kennedy Fakültesi’nde Kamu Yönetimi Profesörü olan Dutch Leonard ve aynı fakültede uluslararası güvenlik alanında kıdemli öğretim görevlisi Juliette Kayyem, durumsal bilgilendirme, mümkün olan en hızlı şekilde öğrenme ve umut yaratmak için temel oluşturma konularında düşüncelerini sundular.


Koronavirüs Yerel Müdahale Girişimi

Dördüncü oturumda, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Fakültesi’nde görev yapan Kimberlyn Leary, koronavirüs krizi sırasında stres ve akıl sağlığı konusunda düzenlenen tartışmayı yönetti. Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olan Josh Sharfstein, önemli halk sağlığı bilgileri verdi ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) eski müdürü Tom Frieden, kısıtlamaların kaldırılması, ekonominin tekrar işler hale gelmesi ve şehir hayatının devam etmesi için oluşması gereken koşullar hakkında güncel görüşleri sundu.