Anasayfa

Tüm Projeler

 
Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yapısal birçok değişiklik yaşandı. Küresel krizlerin, doğal ve insan kaynaklı afetlerin, savaşların etkileri ve sonuçlarıyla başa çıkmaya ilişkin çabaların yaygınlaştırılması, karşılıklı öğrenme kültürünün oluşturulması, yenilikçi çözümlerin çoğaltılması için iyi proje uygulama örneklerinin bir araya getirilmesi gerekli oldu. Sosyal Demokrat Belediyelerimizin uygulamakta olduğu 100 iyi uygulamayı içeren projelerimiz, üç temel eksen ve 13 tema üzerine oluşturuldu. 
 
3 temel eksen ve 13 temada birbirini tamamlayan 100 iyi uygulama örneği seçilirken şu kriterler gözetildi:
• Özgün ve yenilikçi çözümler üretmesi
• Ulusal/uluslararası platformlarda ödül almış olması
• Coğrafi dağılım ve organizasyon türü açısından çeşitlenme ve farklı ölçeklerde yaygınlaştırılabilme kabiliyeti
• Birbirini yinelemeyen, genel çeşitliliği ve farklılıkları görebilmeyi sağlayan projeler olması

Sosyal Demokrat Belediyelerimizin

100 İyi Uygulama Örneği

Yerel Demokrasi ve Temel Hizmetlere Erişim

Yerel Demokrasi ve Temel Hizmetlere Erişim                    - Katılımcılık
                    - Toplumsal Dayanışma
                    - Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
                    - Eğitim ve Kültür
Sosyo-Ekonomik Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre

Sosyo-Ekonomik Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre- Yenilenebilir Enerji
- Yenilik ve Sosyal Girişimcilik
- Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek
- Kırılgan Grupların Desteklenmesi
- Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Ekonomisi
Kentsel Yeniden Yapılanma ve Dirençli Şehircilik

Kentsel Yeniden Yapılanma ve Dirençli Şehircilik-Kentsel Dönüşüm
- İklim ve Afet Yönetimi
- Şehir Tasarımı ve Planlama
- Kentsel Altyapı ve Sürdürülebilir Ulaşım