Sosyal Demokrat Belediyelerimizin

100 İyi Uygulama Örneği

Yerel Demokrasi ve Temel Hizmetlere Erişim

Yerel Demokrasi ve Temel Hizmetlere Erişim                    - Katılımcılık
                    - Toplumsal Dayanışma
                    - Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
                    - Eğitim ve Kültür
Sosyo-Ekonomik Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre

Sosyo-Ekonomik Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre- Yenilenebilir Enerji
- Yenilik ve Sosyal Girişimcilik
- Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek
- Kırılgan Grupların Desteklenmesi
- Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Ekonomisi
Kentsel Yeniden Yapılanma ve Dirençli Şehircilik

Kentsel Yeniden Yapılanma ve Dirençli Şehircilik-Kentsel Dönüşüm
- İklim ve Afet Yönetimi
- Şehir Tasarımı ve Planlama
- Kentsel Altyapı ve Sürdürülebilir Ulaşım

00

yılından günümüze

00

Üye Belediye

0+

Milyon kişi temsil kapasitesi

00+

İyi uygulama örneği
image
image
image
Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği

100 İyi Uygulama

3 temel eksen ve 13 temada birbirini tamamlayan 100 iyi uygulama örneği seçilirken şu kriterler gözetildi:

• Özgün ve yenilikçi çözümler üretmesi
• Ulusal/uluslararası platformlarda ödül almış olması
• Coğrafi dağılım ve organizasyon türü açısından çeşitlenme ve farklı ölçeklerde yaygınlaştırılabilme kabiliyeti
• Birbirini yinelemeyen, genel çeşitliliği ve farklılıkları görebilmeyi sağlayan projeler olması

Detaylı Bilgi